IMG_7742.jpg

Særlige fokusområder

Ud over igen i år at bestræbe os på generelt at levere den pædagogiske kerneydelse på et højt fagligt niveau vil vi i løbet af 2014 vi nedenstående områder særlig opmærksomhed:

Med henblik på at styrke det forebyggende arbejde på institutionen har vi rettet henvendelse til Social-styrelsen, som vil yde gratis konsulentbistand i forhold til:

  • Opkvalificering af fagpersoner i forhold til at forebygge og opspore tegn og reaktioner på overgreb.

  • Udarbejdelse af politik til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge.

  • Styrkelse af fagpersoners kendskab til handlemuligheder og procedurer ved mistanke om overgreb, herunder kendskab til kommunens eget beredskab.

 

Forløbet vil finde sted i samarbejde med de øvrige selvejende døgninstitutioner på Frederiksberg.

Herudover har vi med henblik på, at sætte fokus på de unges almene sundhedstilstand indledt et samarbejde med Frederiksberg Kommunes Sundheds- og omsorgsafdeling. Samarbejdet er helt nyt, idet vi i øjeblikket er ved at afklare, hvorledes vi i kan koordinere og styrke indsatsen på området, men vi ser det som en spænd-ende og vigtig opgave at inddrage dette element i den samlede indsats.

For helt nylig har vi på ledelses- og bestyrelsesniveau indledt drøftelser om efterværn og den opfølgende indsats, der kunne ligge på den anden side af et anbringelsesforløb.