Pædagogik

Det pædagogiske arbejde på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej tager afsæt i en tydelig og let aflæselig struktur, som er kendetegnet ved fokus på forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og regler samt sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Denne struktur udspringer på den ene side af hensynet til fællesskabet og ambitionen om at tilbyde alle husets beboere et trygt miljø og på den anden af at tilbyde hver enkelt af disse en tryg og forudsigelig hverdag.

Samtidig forstår vi det som vores fornemste opgave altid at se det særlige og unikke i hver enkelt ung for så efterfølgende at anlægge den pædagogiske tilgang og individorienterede linje i henhold til denne præmis. Ud over den primære omsorgsopgave har vi således altid fokus på aspekter som social læring samt forandrings- og udviklingspotentialer med udgangspunkt i hver enkelt ungs kompetencer, ressourcer og særlige situation.

Vi bestræber os på altid at anlægge et ressourcesyn i arbejdet med den unge, ligesom det er vores forståelse, at denne altid har krav på at blive mødt med respekt, interesse og autenticitet af relevante voksne, som tager ansvar for relationen (og relationsdannelsen) og i kraft af høj faglighed, professionalisme og personlig integritet og stabilitet både formår at vejlede og sætte grænser for den unge og ad den vej hjælper og støtter denne i en positiv udvikling.

I forhold til familiearbejdet forstår vi afdækning og styrkelse af vilje og evne til at skabe forandring som forudsætning for et godt resultat. Det er ligeledes vores forståelse, at alle implicerede omkring den unge, herunder som en selvfølge også både familien og os som professionelle i kraft af vores kendskab til problemet er medansvarlige for dets (op)løsning.

I kraft af at vi qua vores udviklings- og forandringsperspektiv ikke forstår de unges eller deres familiers problemer som statiske størrelser er vi løbende i dialog med den unge med henblik på en løbende justering og målretning af indsatsen ligesom vi i samråd med de respektive sagsbehandlere ligeledes løbende reviderer handleplaner.

Som led i bestræbelsen på at holde den pædagogiske indsats på et højt fagligt niveau modtager vi løbende systemisk funderet supervision

tumblr_mnh0uemhCk1st5lhmo1_1280-950x636.jpg

Værdigrundlag

Professionalisme
Professionalisme er en bærende værdi og begrebet forstås i denne sammenhæng som den overordnede tilgang til både administrativt og pædagogisk arbejde. Nøgleordene er i forhold til det pædagogiske arbejde nærvær, høj etik og moral, fastholdelse af det fælles, klare grænser mellem privatliv og arbejde, vedholdenhed og fastholdelse i forhold til brud på husets regler og i forhold til fastsatte mål og delmål. På det administrative plan vil en professionel tilgang til dette være betinget af velforberedt fremmøde, relevant fokus på information, struktur og kommunikation.

Struktur
Struktur er som værdi kendetegnet ved fokus på forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og regler, sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske såvel som det administrative arbejde.

Troværdighed
Troværdighed er som værdi et vigtigt element i det daglige arbejde og bygger på ideen om at personalet skal agere autentisk og synligt, udvise gensidig respekt og omsorg for alle i målgruppen samt ligeledes kommunikere åbent, klart og ensartet.

Ansvarlighed
Ansvarlighed som værdi dækker over den overordnede tilgang til arbejdet med målgruppen såvel som kollegial adfærd. Denne værdi fordrer selvstændighed, loyalitet, tillid, rummelighed samt en bevidsthed om samtlige præsenterede værdier.