Målgruppe

Ungdomspensionens målgruppe er unge i alderen 14-18 år, der har behov for en anbringelse i nærmiljøet, med mulighed for at fastholde og udvikle kontakten med forældre og øvrigt netværk, skoletilbud, fritids-aktiviteter mv.

Der er typisk tale om unge, som i løbet af deres opvækst har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt med sociale, psykiske og/eller emotionelle vanskeligheder til følge. Der er oftest behov for en længerevarende anbringelse, hvor et tilbud om en udslusning via Ungdomspensionens hybler ligger i naturlig forlængelse af et ophold på Ungdomspensionen.

tumblr_mqq4ivpL641st5lhmo1_1280-980x330.jpg

Problematikkernes tyngde og karakter på anbringelsestidspunktet er individuelt varierende men typisk ses: 

 • Skader på den unges personlighed – i forhold til selvværd, selvtillid og selvindsigt.

 • Lettere udviklingsforstyrrelser – i forhold til personlige og sociale kompetencer.

 • Manglende eller ringe tillid til voksne.

 • Manglende eller begrænset evne til at kunne fastholde en motivation over tid.

 • Vanskeligheder i forhold til at indgå forpligtende i sociale sammenhænge.

 • Vanskeligheder i forhold til at honorere krav.

 • Vanskeligheder i forhold til skolegang.

Disse problematikker bliver som oftest synlige i form af følgende symptomer eller former for adfærd: 

 • Begyndende kriminalitet.

 • Eksperimenteren med hash.

 • ”Negative” kammeratskabsrelationer.

 • Lettere spiseforstyrrelser.

 • Identifikation med ”negative” rollemodeller.

vintage_text_coffee_cameras_converse_old_camera_2560x1600_wallpaper_Wallpaper_1600x1200_www.wallpaperswa.com_.jpg

Det skal i forhold til målgruppen bemærkes, at Ungdomspensionen Jens Jessens vej i tråd med Frederiksberg Kommunes såvel aktuelle som forventede fremtidige anbringelsesbehov i løbet af de seneste år har sat fokus på en gearing af institutionen i forhold til at modtage unge fra den voksende gruppe med lettere psykiatriske diagnoser. Dette bl.a. i form af løbende undervisnings- og temadage.

Formålet hermed har været en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og faglighed i forhold til disse særlige problematikker. Det er i så henseende ligeledes hensigten at intensivere denne meget spændende proces i form af yderligere relevant efteruddannelse i fremtiden.